TV-serien jordskott identifierar en intressant aspekt av vår skogslängtan. Någon sade en gång att skogen nu spelar samma roll som kyrkan för svensken i gemen, men där finns också en annan, mycket mörkare vinkel: under vår kärlek till skogen döljer sig kanske en…dödslängtan?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *