"Det svåraste är här att låta obestämdheten riktigt och oförfalskat komma till uttryck."

April 20, 2014

One thought on “A smashing indictment of character

  • Bart

    Death, malice and decay, just another working day. It’s creative destruction at its best, isn’t it ?

Kommentera gärna!