"Det svåraste är här att låta obestämdheten riktigt och oförfalskat komma till uttryck."

April 20, 2014

2 thoughts on “Intervjuad i SvD

Kommentera gärna!