Hur räknar du poäng?

En diskussion nyligen diskuterade jag hur man kan använda spel för att förstå sin verksamhet bättre. Det handlade huvudsakligen om olika spel som kan användas för att skapa idéer och insikter, men det är också möjligt att förstå sin egen verksamhet som ett spel. Jag funderar på vilka frågor som skulle vara intressanta att ställa sig. Här är listan jag har skapat hitintills.

  • Hur räknar du poäng? Det vill säga, hur vet du att du leder, vinner eller ligger under i ditt dagliga arbete?
  • Hur ofta delas poäng ut? Olika jobb erbjuder olika sorters poängmodeller: det kan vara veckomodeller eller dagliga modeller eller andra cykler, men vilka cykler ditt spel arbetar med är viktigt. (Det går också att tänka sig att det finns en skillnad mellan turn-based och real time).
  • Vilken sorts spel är det? Wittgenstein påpekade som bekant att spel är ett begrepp som endast kännetecknar en familjelikhet i en stor kategori företeelser. Så, frågan är om du spelar schack eller go eller boxning.
  • Hur ser balansen ut mellan aleatoriska och agonistiska element? Hur mycket beror av motståndaren och hur mycket av slumpen? Begreppen agonistiskt och aleatoriskt stammar från Roger Callois arbeten om spel, om jag minns rätt.

Alla tips på andra frågor som man skulle kunna arbeta med i en session med sitt team uppskattas! Jag hade en lång och intressant konversation med en av gamestorming-grundarna i dag, så jag borde kunna komma fram till en modell för hur jag vill göra detta, eller hur?

Be Sociable, Share!

4 Kommentarer.

  1. En vinkling som kan vara av intresse är förutsättningar för att kunna vinna. Dvs hur rustad är man i början av ett spel i form av t.ex kompetens, resurser, erfarenhet…

  2. @Stefan – bra poang. Jag tror att det ar klokt att ocksa dela in spel i sadana som man kan vinna och sadana som man bara kan forlora snyggt. Sun Tzu namner det, att skicklighet i att urskilja strider som kan vinnas och sadana som inte kan det ar grundlaggande for en bra general…

  3. Måste man räkna poäng för att veta hurvida man gör ett gott arbete eller ej, då har man betydligt större problem än så..

  4. @steelneck, jag tror verkligen inte att det stämmer. Jag tror att den som inte mäter något kan vara övertygad om sin egen förträfflighet, men knappast något annat. Att räkna poäng är att bestämma sig för att mäta effektiviteten av sina insatser. Du förväxlar spelets lätthet i metaforen med att ta lätt på sitt arbete.

Kommentera gärna!