Frågor VI: Fyra sätt att besvara frågor

Det finns ett underbart litet citat på wikipediasidan om frågor – den engelskspråkiga – som har sitt ursprung i en buddhistisk text. I korthet säger citatet att det finns fyra olika sätt att besvara frågor på: de två första är verkliga svar – antingen kategoriska svar (ja/nej eller det där eller det här), eller svar som nyanserar frågan på olika sätt, kvalificerar den ( genom att definiera om begreppen eller ifrågasätta premisserna). De två sista sätten är annorlunda: det ena består i att besvara frågan med en motfråga, och det sista sättet består i att sätta frågan åt sidan och inte besvara den alls.

Det påminner litet om de tre möjliga dragen i en senare disputation: concedo, nego, distinguo. Att hålla med, inte hålla med eller nyansera. Men i den västerländska traditionen finns inte de två senare formerna: motfrågan och beslutet att lägga frågan åt sidan. Det ligger kanske något intressant i den skillnaden. En möjlig förklaring skulle kunna vara att det västerländska tänkandet tidigt var mycket målinriktat, att det vill nå fram till slutsatser och ytterst besvara alla frågor. Den syn på frågor som i stället skiner igenom i det buddhistiska citatet är ett som har mer respekt för frågan som egen kunskapsform. Frågor är inte ett mellanled mellan den som söker och kunskapen, utan en form av kunskap i sig själv.

Det finns en hel del att säga om just detta perspektiv. Om vi anser att frågor kan besvaras med motfrågor, eller att det borde vara möjligt att lägga visa frågor åt sidan – inte ignorera dem som nonsens, utan helt enkelt anse att de i sig är sådan som inte skall besvaras – får vi en annan syn på inte bara frågor utan kanske också på kunskap. Borde det inte vara möjligt att endast ha en vetenskaplig publikation som publicerade motfrågor? Eller som visade att vissa frågor var sådana att vi måste lägga dem åt sidan, åtminstone just nu? Och däri ligger ingen rädsla för frågan i sig, ingen vidskepelse eller vetenskapsskepsis, utan bara en nyvunnen respekt för frågornas värde i sig.

De olika sätten att besvara en fråga på avslöjar i förlängningen hur vi ser på frågornas roll i kunskapen.

Be Sociable, Share!

1 Kommentar.

  1. I det politiska livet tycks det vara så att det är bara motfråga eller lägga frågan åt sidan som gäller. Ingen målfokusering eller ja/nej-svar.

Kommentera gärna!