"Det svåraste är här att låta obestämdheten riktigt och oförfalskat komma till uttryck."

April 19, 2014

Kommentera gärna!