Dataspelsförsäljningen fördubblas, ungdomsvåldet halveras – dataspelen är ansvariga för ungdomsvåldet, eh, um…alltså…

I New York Times häromdagen diskuterades videovåldet. En mängd studier, mer eller mindre illa genomförda, citerades men föredömligt nog konstaterade artikelförfattaren att det var svårt att läsa något ur dem som mer slutgiltigt skulle kunna fastlägga att videospelsvåldet påverkar ungdomar. Däremot kunde man konstatera följande:

The proliferation of violent video games has not coincided with spikes in youth violent crime. The number of violent youth offenders fell by more than half between 1994 and 2010, to 224 per 100,000 population, according to government statistics, while video game sales have more than doubled since 1996.

Just detta borde utgöra en sorts utgångspunkt för all diskussioner om videovåldets effekter. Den som hävdar att dataspelen är att klandra för våld måste först, innan vi kan ta dem på någon sorts allvar, förklara hur det kommer sig att dataspelsförsäljningen fördubblats samtidigt som ungdomsvåldet halverats.

Om något borde staten kanske subventionera mer dataspel.

Fundera igenom det. Hur skulle vi kunna försvara tesen att dataspel ligger bakom våldet om vi vet att ungdomsvåldet halverats, samtidigt som dataspelförsäljningen fördubblats? Det enda vi skulle kunna säga är att dataspelsvåldet aktiverar vissa våldsamma personer, och att vi skulle ha sett mer än en halvering om det inte varit för dataspelen. Eller att dataspelen utlöser extremare former av våld hos vissa individer, så att vi ser en ny typ av ungdomsvåld. Men båda dessa argument är lövtunna och veka. Kanske finns det bättre, men en inträdesbiljett i debatten borde vi endast erbjuda dem som kan förklara att ungdomsvåldet halverats samtidigt som dataspelsförsäljningen fördubblats.

Be Sociable, Share!

4 Kommentarer.

  1. Jag har inte läst artikeln i NYT men undrar hur försäljningsutvecklingen för olika kategorier av datorspel sett ut. Har spelen med våldsinslag också fördubblats? Super Mario lär ju knappast påverka våldsbenägenheten :o)

  2. Jag antar att förhållandet är det samma som för porr, när tillgången på porr ökar så minskar antalet sexbrott.

  3. Utan närmare studier går det egentligen inte att säkert säga det ena eller det andra, korrelation behöver ju inte betyda kausalitet.
    Därmot är inte diskussionen ny, den dyker upp hela tiden men med olika syndabockar. På 50-talet var det rockmusiken som ledde ungdomarna i fördärvet, på 70/80-talen var det videovåldet och på 90-talet var det datorspel. Nu är tydligen datorspelen tillbaka. I och med debatten om näthat så är väl Facebook och Twitter nästa att stå på tur som syndabockar.

Kommentera gärna!