"Det svåraste är här att låta obestämdheten riktigt och oförfalskat komma till uttryck."

April 18, 2014

Monthly Archives: July 2012

Om politiska etiketter och tid

I går avslutade jag David Brins på många sätt tankeväckande bok Existence i den stilla Victoria-natten i Kanada, där vi nu befinner oss. Boken är en sorts tankeexperiment/meditation över mänsklighetens öde under de kommande årtusendena, och tecknar förutsättningarna för en sorts lång politik, ett långt förhållningssätt till människan och samhället. Tre olika observationer om boken kan vara värda att notera. För det första blir det alltmer klart för mig att de etablerade politiska dimensionerna/etiketterna är djupt meningslösa, och de blir mer meningslösa ju längre vårt perspektiv blir. Vänster-höger, socialist-kapitalist, borgerlig-radikal – alla de distinktionerna bleknar om vi talar om samhället …continue reading