"Det svåraste är här att låta obestämdheten riktigt och oförfalskat komma till uttryck."

April 16, 2014

Monthly Archives: June 2012

Välfärdens mått

Jag kan sympatisera med Per Bolunds vilja att mäta välfärden på ett nytt sätt. Problemet med hans artikel är att han ansluter sig till en tradition som tror att det finns en begränsad mängd med mått som kan appliceras på ett samhälle för att veta om individer är lyckliga — eller om “välfärden är god”. BNP är ett problematiskt mått av många olika skäl. Inte minst för att det fångar så litet av den nya världens och informationssamhällets värden. Värdet av Wikipedia i BNP är ganska exakt noll kronor. Trots att det uppskattningsvis ligger mer än 100 miljoner timmars arbete …continue reading