"Det svåraste är här att låta obestämdheten riktigt och oförfalskat komma till uttryck."

April 23, 2014

Daily Archives: April 18, 2012

Thoughts on the conference today, the Stockholm principles and an industry standard for shoes

Back at the hotel, tired. The conference was thought-provoking and very interesting. I hope my panel was interesting. Sifting through the twitter feeds I find many smart comments, re-tweets and a heartening number of people referring to me as alternative “Google geek” and “Google guy”. I have become a standing figure in a drama, like a figure in Noh or Commedia dell’Arte, I guess. I will refrain from guessing who I am. But fair enough. So, in my panel I ended up trying to make the argument for government transparency reporting. This time I tried to set it up in …continue reading

“Kontrollen över Internet bör redovisas öppet” – debattartikel i dagens SvD

Tillsammans med en grupp Internetvänner är jag med och signerar en artikel i dagens SvD. Rubriken säger det mesta om innehållet: “Kontrollen av Internet bör redovisas öppet”. Grundtanken är att makten över nätet förvaltas av oss gemensamt, och vi bör ha insyn i hur den brukas. Detta bör redovisas öppet och samlat på ett överskådligt vis för medborgarna. Debattartikeln kommer samtidigt som vi idag ska diskutera just öppenhet, internetfrihet och mänskliga rättigheter – men det här är bara början. Målet är förstås att få regeringar världen över att bereda sina medborgare insyn i hur de kontrollerar Internet. Som ett led …continue reading