"Det svåraste är här att låta obestämdheten riktigt och oförfalskat komma till uttryck."

April 17, 2014

Daily Archives: October 7, 2010

Om städernas framtid

Läste just Lars Albinsson m.fl. om städernas framtid och planeringens roll och utveckling. Riktigt briljant. Städer ska förstås växa evolutionärt, inte centralplanerat. Och politikens klåfingrighet kostar: Vid Slussen ligger priset på byggrätter grovt mellan 12.000 och 24.000 kronor/kvm och beror på balansen mellan flöde och plats. Om det blir ett naket starkt flöde måste man tillåta en exploatering om ca 83.000 kvm för att få in en miljard kronor medan det räcker med ca 42.000 kvm om man skapar en god platskaraktär.