"Det svåraste är här att låta obestämdheten riktigt och oförfalskat komma till uttryck."

April 23, 2014

Monthly Archives: February 2010

Om vad tillgängligheten till offentliga data kan betyda

Tillsammans med flera andra har jag under flera års tid nu ägnat mig åt att försöka förändra lagregler och ramverk för tillgängliggörandet av offentliga data. Den första rapporten om frågan skrev jag 2007, i samband med att Handelskammaren också anmälde Sverige till EU-kommissionen för att ha underlåtit att införa de europeiska reglerna för tillgängliggörandet av offentlig information, det s.k. PSI-direktivet. Frågan hade dock funnits mycket längre än så, och jag var på intet sätt först när det gäller att uppmärksamma problemen. Inom EU formades redan tidigt en PSI-grupp som i olika format levt vidare som bl.a. ePSI-nätverket. Särskilda näringslivsinitiativ som …continue reading

“Augmented Identity” – kommer du att opta in eller hur vi annoterar verkligheten med tystnader…

Polar Rose och TAT lanserar recognizr, en tjänst som i princip skulle göra det möjligt att peka mobilen på någon och “få reda på vem det är” som MIT Technology Review uttrycker det. Integritetsfrågorna infinner sig som en flock ilskna terriers, förstås, och det har innovatörerna funderat på. Så bara den som laddar upp ett foto som bas för igenkänningen och skapar en profil kommer att kunna identifieras på detta sätt. (Ja, um, för kontrollen över foton av oss är ju så, eh…bra?). Men det som intresserar mig i första hand är inte just integritetsfrågorna i sig, utan frågan om …continue reading

Dagsnotering

I dag skrev jag om IT-politiken och ironin på Masudabreven. En del av resonemanget handlade om att det är svårt att få IT-politiken tagen på allvar. Ironiskt nog – hm…- finner jag samma dag att Internetworld gjort mig den äran att utse mig till en av de tio personer som statsministern borde lyssna på när det gäller informationspolitik…Intressant. Och hedersamt. I övrigt skriver jag litet för litet just nu. Flyttar och står i. Men vänta bara…

On reputation economies

Some notes on reputation economies I have been throwing around and thinking about. The idea that we are living in a reputation economy seems to gain more and more traction. In Daniel J Soloves important book The Future of Reputation (2008) we find a discussion about privacy couched in terms of reputation and just recently Daniel H Kahn published an interesting paper on social intermediaries, entitled “Social Intermediaries: Creating a More Responsible Web Through Portable Identity, Cross-Web Reputation and Code-backed Norms”.*1* This idea, that we can build a more responsible web and move away from the tendencies towards anti-social behaviour …continue reading

Om “public service”-mediernas framtid

Mina anteckningar inför Hanaholmen. En del spår och tankar som jag ännu inte tänkt i botten. — Var tar Public Service vägen efter Internet? Public Service-tanken har en anrik historia. I de nordiska länderna tillkommer en hel del av våra public service-medier under 1920-talet – något som gör dem samtida med en utopisk informationskultur där figurer som Paul Otlet visionerade om ett världsbibliotek knutet till FN som ett stort gemensamt projekt. Men varefter tekniken utvecklas, förskjutit fokus och förändrat medielandskapet har också public service-tanken utmanats på olika sätt. Det kanske mest intressanta är inte de profetior, dystra och skissartade, som …continue reading

Hanaholmen om public service och framtiden

Min presentation här: Public Service i framtiden View more presentations from Nicklas Lundblad. Stort tack till alla på Twitter som svarade, och till Gunvor Kronman på Hanaholmen för inbjudan. Det var mycket, mycket intressant.

Flyttar till Kalifornien…

- Do you know the best way to make God laugh? – No…? – Tell him your plans. Efter blott 6 månader på Handelskammaren går jag vidare den 1 mars. Om allt går som planerat ska jag ska bygga upp en liten grupp vid Googles högkvarter i Mountain View som skall syssla med public policy, internationella kontakter och forskning. Det innebär att jag flyttar till Kalifornien, förhoppningsvis senast 1 maj. (Hur länge? Tills vidare). Mellan mars och maj kommer jag alltså att ha fullt upp med en del flytt, föreberedande arbete i Europa och en del andra roliga saker som …continue reading