"Det svåraste är här att låta obestämdheten riktigt och oförfalskat komma till uttryck."

April 20, 2014

Daily Archives: September 9, 2009

Tycker företagen att miljö är viktigt?

I dag ska jag delta på ett symposium på KTH om företagens syn på miljön. Det är både spännande och utmanande. På symposiet redovisas en undersökning som gjorts av 1000 VD-brev i årsredovisningar för att se hur stor andel av dessa som upptas av frågor som har att göra med klimatförändringarna. Det kanske mest uppseendeväckande resultatet i undersökningen är att vi ser en liten, men bestämd, minskning av det utrymme som ägnas åt denna fråga under år 2008. Så fort jag har en länk till rapporten skall jag gärna lägga upp den här också. Efter presentationen ska namnkunnig panel kommentera …continue reading