"Det svåraste är här att låta obestämdheten riktigt och oförfalskat komma till uttryck."

April 15, 2014

Daily Archives: September 2, 2009

Internet och demokratiseringen

Jag var nyligen hos den fantastiska Juliagruppen och talade litet om nätneutralitet. Panelen efter min handlade om nätaktivism och hur denna nya företeelse förändrar samhället. Nu påstår Pew Internet and American Life i en ny rapport att det inte finns någon skillnad i medborgarengagemanget online och offline: Political and civic involvement have long been dominated by those with high levels of income and education, leading some advocates to hope that internet-based engagement might alter this pattern. However, a new report by the Pew Research Center’s Internet & American Life Project shows that the internet is not changing the fundamental socio-economic …continue reading