"Det svåraste är här att låta obestämdheten riktigt och oförfalskat komma till uttryck."

April 20, 2014

Dagsnotering

Att framföra sin moral

Studiet av beslut utgår ofta från föreställningen att de är diskreta, att de sker i ögonblicket, momentant. Den synen på beslut ligger till exempel till grund för mycket av den teoretiska analysen av beteende i ekonomivetenskaperna. Experimentell ekonomi ger vid handen att de modeller som bygger på denna föreställning om beslutet eller analyser av kostnader/intäkter inte alltid ger en rättvisande bild av verkligheten (tänk Kahnemann, Ariely). En tanke som därvid infinner sig är ju att beslut inte fattas utan sammanhang, utan att de är delar av ett mönster, bestämda av hela den väv de ingår i och att den fria …continue reading

Neurojuridik och strategier

Två krönikor som nyligen publicerades avhandlar en del av det som jag läst på sistone: Computer Sweden om strategier.  Infotorg om neurojuridik. I ämnet Neurojuridik tänkte jag fortsätta att skriva litet, jag finner det begreppsligt, filosofiskt och rättsligt fascinerande. Stay tuned!

Böcker, resor och funderngar

Resande och läsande går ihop. De senaste dagarna har jag haft möjlighet att plöja en hel del böcker, av olika sorter. En sorts sammanfattning: * Keplerdeckare – jag läste Hypnotisören och Sandmannen med stor behållning. Ett skickligt hantverk och i många avseenden väl sammanvävt. Man måste beundra sättet på vilket författarpseudonymen knyter samman historierna, men samtidigt blir den typen av “twists” ibland litet tvungna. Det är dock en kritik som är genrefrämmande – som att förvänta sig lyricismer från elektronisk industrimusik. * Alain de Bottons Religion för Ateister. Här en spännande författare som säkerligen befinner sig i den krets i …continue reading

Ovidius Metamorfoser i pocket!

Metamorfoser

Noterar att Ovidius Metamorfoser kommit ut i pocketupplaga. En kulturgärning. Hur förvandlingar skett i vår värld, hur kroppar förändrats, det vill min bok tala om. O gudar, förvandlingars upphov, tänk i er nåd på mitt verk och led dess trådar från världens gryning till senaste tid, den tid, som jag nämner min egen. Annars läser jag just nu Sloterdijk, kortbloggar på Hypomnemata och önskar mig mer snö, riktigt mycket snö – kaosmycket.  

Ny kolumn i SvD: Om rymden

Nu är det snart dags. Den 20 januari sker det. Då kommer Rosetta, den europeiska kometjägarsatelliten, att aktiveras för att undersöka kometen Churyumov-Gerasimenko. Det är första gången vi i detalj kommer att kunna undersöka en komet – och här används svenska instrument, meddelar Rymdstyrelsen. Och vet ni vad, det är vansinnigt spännande. Läs  vidare här…

Brev och e-post och Hofstadter

I oktobernumret av The Atlantic finns en läsvärd liten artikel om Douglas Hofstadter och jakten på verklig artificiell intelligens. Lejonparten av artikeln handlar om hur det akademiska studiet av AI lämnat uppgiften att försöka få datorer att tänka, och istället försöker återskapa effekterna av tänkandet. En analogi som erbjuds är att vi endast lyckades med artificiell flykt när vi slutade att bygga farkoster som flaxade med vingarna, och i stället lärde oss mer om aerodynamik. På samma sätt måste vi sluta att försöka få datorer att tänka – vi borde i stället försöka se till att de löser problem och …continue reading

Om att läsa Sun Tzu, klara sig genom November och få Gud att skratta

Av olika anledningar har jag läst en del om strategi nyligen, delvis för att det intresserar mig allmänt, men också för att jag känner en djup skepsis mot tanken på att det finns planer eller strategier som kan användas för att planera verksamheter över lång tid. Jag njöt av Lawrence Freedmans stora bok om strategi, och jag lyssnade till en serie föreläsningar om militärstrategi som jag fann fantastiskt intressanta, men det som framgick allt mer klart var att det finns inga enkla planer som överlever – för att parafrasera von Moltke, kontakt med verkligheten. Eller som Mike Tyson lär ha …continue reading

Kolumn i SvD: Om det effektiva utformandet av misslyckanden

Här finns kanske en djupare politisk sanning: kanske kan vi aldrig utforma samhällen så att människor lyckas, utan bara så att de kan misslyckas så värdefullt som möjligt. Verklig samhällskonst är kanske konsten att bygga ett samhälle som misslyckas väl, för att kunna uppmuntra det risktagande som ibland leder vidare till framgångar. Se mer, och kommentera gärna, här.

Visualiseringar I: Regeringsförklaringarna 2011, 2012 och 2013 som tag cloud

2013 blev såhär:   Ja, inte helt lätt att se exakt var vi tar vägen, men intressant: Regering kommer och ska Sverige. Arbetsmarknaden. Arbete. Förtroende. 2012 hade vi följande bild:   Och 2011 såg det ut såhär:   En analys? Mja. Jag tror att det finns en axel ansvar-länder-arbetsmarknaden. Men också att Regeringen är väldigt, väldigt framträdande nu. Inte överraskande kanske. Förtroende och regeringen i en tid då syftet är att säkerställa att mycket av den politiska frågan handlar just om regeringsduglighet och förtroende är väl ett ganska bra val av ord.