"Det svåraste är här att låta obestämdheten riktigt och oförfalskat komma till uttryck."

April 17, 2014

innovation

Innovationspolitik II: Vem betalar och vad är innovation?

När vi diskuterar statens roll i innovationspolitiken, eller utformningen av innovationspolitiken i stort är det intressant att fundera kring hur innovationen i samhället finansieras i dag. I en utmärkt, och redig, post visar Sciencogram detta. Notera att de driver frågan om mer forskningsfinansiering oavsett källa, och att de därför knappast är en marknadsliberal aktör i debatten. De visar i sina siffror att det inte är staten som investerar mest, utan företagen. Ur deras slutsatser, i ett fint CC-diagram:   Det röda är privat sektor. Varför är då det intressant? Jo, för att föreställningen om var innovationen sker i samhället måste kopplas …continue reading

Innovationspolitik I: Statens roll i innovationsprocessen

Oj, vad många roliga kommentarer jag fått på kolumnen jag skrev i lördags, det är uppenbart att frågan om statens roll i innovationssystemet engagerar. Till min stora förvåning tycks det som om de flesta menar att all innovation egentligen kommer från staten. Håkan Gergils skriver på sin blogg att jag “kastar sten i glashus”, för tydligen var det staten som uppfann Google: Du hade inte suttit som Googles rådgivare i samhällsfrågor om inte National Science Foundation hade finansierat den forskning kring algoritmer som blev Google. Sedär. Jag antar att allt det arbete som lagts ned sedan Larry och Sergey under …continue reading

Thiel on the pace of innovation and planning – gradualism, punctuated equilibria and Small Plans

During the recent, rainy weekend we spent in Seattle I did some reading. One of the things that I came across was a fascinating interview by Fukuyama with Peter Thiel. A couple of different things in the interview struck me as worth reflecting on. The first and most well-known is Thiel’s view that the pace of innovation has slowed down and that we are seeing massive deceleration of technological change. Thiel: So you have these two different blind spots on the Left and Right, but I’ve been more interested in their common blind spot, which we’re less likely to discuss …continue reading

Schumpeter on innovation

In an effort to try to go to the sources I am reading Schumpeter’s The Theory of Economic Development. It is, not surprisingly, both an amazing and annoying book. Amazing because he revisits all things in their absolute simplest form, and annoying for the same reason. To read his exposition of prices is to be bored and enlightened at the same time. When he turns to economic development (or what we would possible term innovation), however, I really find only brilliance. Here are is my reading (pp 65- 67): To produce means to combine material and forces within our reach (footnote …continue reading

Innovation II: Skill gaps and the nature of the disruptive technology

One thing that was fairly obvious to me in yesterday’s seminar, was that everyone recognizes that innovation – probably both incremental and disruptive – will destroy one kind of jobs (simplified: the old ones). This creates a skill gap that then needs to be bridged. This was not in my model yesterday, but it sort of determines the length of A, I think. Anyway, the other thing might be more interesting. A persistent example used in the debate was the Swedish shipyard industry that was the victim of a wave of innovation. The skills gap – and some of the …continue reading

Organizing politically for the value of new technologies

One of the fundamental problems in ICT-policy is actually an intra-governmental problem. While everyone agrees on the importance of new technologies, it seems equally obvious that our way of measuring the information economy, well, sucks. That means that any serious ICT-policy works needs to start out with an internal discussion in government about what this new technology actually is and how much it is worth. I would argue (and have argued in this column, for example), that we can observe a very destructive pattern in the development of ICT-policies everywhere, and that is this: (i) Everyone agrees on the importance …continue reading

Informationsepidemologi, kunskap och sanningssökare

I mitt kapitel i boken Framtiden är nu skriver jag litet om hur kunskap smittar i nätverk (kapitlet publicerades online idag). Det visar sig att goda modeller för informationsspridning också kan användas för att spåra och avslöja propaganda. I projektet Truthy försöker man göra precis detta. Genom att identifiera ett antal olika spridningsmönster som äkta och några som propaganda kan man kartlägga och snabbt avslöja politiska kampanjer och spam. Det är en spännande utveckling, med flera olika lager. Möjligheterna och frågorna är oändliga: Kommer vi att se strategier som går ut på att försöka leverera äkta spridningsmönster nu? Sannolikt, och …continue reading

Om vad tillgängligheten till offentliga data kan betyda

Tillsammans med flera andra har jag under flera års tid nu ägnat mig åt att försöka förändra lagregler och ramverk för tillgängliggörandet av offentliga data. Den första rapporten om frågan skrev jag 2007, i samband med att Handelskammaren också anmälde Sverige till EU-kommissionen för att ha underlåtit att införa de europeiska reglerna för tillgängliggörandet av offentlig information, det s.k. PSI-direktivet. Frågan hade dock funnits mycket längre än så, och jag var på intet sätt först när det gäller att uppmärksamma problemen. Inom EU formades redan tidigt en PSI-grupp som i olika format levt vidare som bl.a. ePSI-nätverket. Särskilda näringslivsinitiativ som …continue reading

Myterna om Google Book Search – “tänk om”-argumenten

Okej, jag antar att jag har ungefär noll trovärdighet i den här frågan, och det accepterar jag. Som tidigare anställd på Google har jag heller inga hemligheter att komma med, men jag har ändå svårt att inte kommentera dagens SvD-artikel (som privatperson då). Det finns mycket i den som jag funderat över. Förlagens inställning är inte mycket att säga om – och jag vet inte heller om det framkommer så mycket nytt i artikeln. Huvudinvändningen är att Google inte bett om lov. Och därför utgör skanningen ett upphovsrättsintrång. Google kunde lika självklart hävda, och hävdar i domstolshandlingarna om jag minns …continue reading