“Kontrollen över Internet bör redovisas öppet” – debattartikel i dagens SvD

Tillsammans med en grupp Internetvänner är jag med och signerar en artikel i dagens SvD. Rubriken säger det mesta om innehållet: “Kontrollen av Internet bör redovisas öppet”. Grundtanken är att makten över nätet förvaltas av oss gemensamt, och vi bör ha insyn i hur den brukas. Detta bör redovisas öppet och samlat på ett överskådligt vis för medborgarna. Debattartikeln kommer samtidigt som vi idag ska diskutera just öppenhet, internetfrihet och mänskliga rättigheter – men det här är bara början. Målet är förstås att få regeringar världen över att bereda sina medborgare insyn i hur de kontrollerar Internet.

Som ett led i detta arbete har vi har också satt upp en webbplats där du kan stödja kravet på en öppen redovisning av Internetkontroll i Sverige – insynsrapporten.se

Som en del i att driva den internationella debatten har vi också föreslagit vad vi kallar The Stockholm Principles för insynsrapportering. Dessa har vi för avsikt att försöka driva Internationellt.

Den intresserade hittar ett första utkast till en rapport om hur det kan gå till praktiskt här.

Stay Tuned.

A note on Swedish Christmas traditions

I just read that the big Christmas Goat in Gavle in Sweden has burned down. It made me all giddy with excitement. There is something in that Christmas tradition that appeals to the inner rebel, I think. Every year they put up this gigantic goat of grass and every year, well at least 2/3s of the years it has been up, it is burned down by someone. And national news papers report on it. I love that. It makes me feel all Adeste Fideles.

Now, this is an interesting tradition from a legal sociology standpoint. A few years back an American burned down the goat arguing that it seemed to be a tradition. The courts disagreed and sentenced him to pay damages of 15000 USD and serve a month’s prison term. His defense, that it was a tradition, was disregarded.

Silly him. The tradition is to burn it down, and not get caught.

We will see how this year’s fire bugs do on that score. But I just wanted to announce that it is now formally Christmas season. (Nothing says jolly like setting fire to things…)