"Det svåraste är här att låta obestämdheten riktigt och oförfalskat komma till uttryck."

April 19, 2014

Uncategorized

Fukuyama and the return of Big Theory

Big Theory! I finished the Origins of Political Order (2011) yesterday. It is a great read. The obvious criticisms that can be mobilized against it – that Fukuyama generalizes from secondary sources, tries for big narratives, is too enamored with Weberian big theory (he calls it hyper theory), is a biological fundamentalist et cetera – do not become me in the least. I find it liberating to read a book that honestly tries for big theory, for encompassing narrative. I guess that is a sign that I am horribly conservative after all. There is much in the book for the …continue reading

Innovation I: Innovation and job creation, some thoughts…

I am attending a seminar at Stanford today on innovation and job creation. It is a topic I find really intriguing, and not least because I have spent quite some time thinking about what Hal Varian, Google’s chief economist said recently, that the problem with politicians is that they want more jobs and less work (i.e. more productivity). I think that is true, and in the context of shifts of the technological base of production this really is a challenge. I was sketching yesterday to find out what I think about it, and it is an on-going process, but here …continue reading

Från söndagens New York Times

Lång frukost med kaffe, rostat bröd och NY Times. Åtminstone följande artiklar fick mig att fundera några extra varv. “Russia uses Microsoft to Supress Dissent” – och nej, det var inte för att det var Microsoft (bara så att alla konspirationsteoretiker förstår det), utan för att artikeln handlar om något som jag minns diskuterades under upphovsrättsdebatterna: om piratkopiering är vanligt förekommande riskerar rättssystemet att slå godtyckligt, eller värre, med en snedvridning mot de som kan mindre teknik och därför inte vet hur de ska dölja sina spår. I skuggan av det argumentet ligger ett allvarligare problem: om det finns något …continue reading

Tony Blairs självbiografi — några tankar

Det blir svårare och svårare att få ett signerat exemplar… Läste just ut Tony Blairs självbiografi. Det kanske mest intressanta är att se skillnaden mellan en politiker som förmår, under en del av sin karriär i alla fall, att verkligen sätta agendan med rätt språk, känslor och allianser och den försiktiga, taktiska politikern som nervöst försöker kalkylera fram sin politik ur opinionsundersökningar och kortsiktiga drag. Blair inser också hur svag en modern socialdemokrati är utan en relation till näringslivet. Om och om igen återkommer han till denna poäng: Where was our business support? Where were our links to the self-employed? …continue reading

Att läsa på en iPad

Så. Det har hänt. Jag har börjat läsa på min iPad. Jag trodde aldrig att det skulle ske, att jag skulle läsa en hel bok på en skärm, ens på en Kindle. Jag har länge sagt, och tycker fortfarande, att boken är den absolut bästa informationsartefakt som tänkas kan, men jag måste medge att det gick snabbt och smärtfritt att vänja sig. Obehagligt snabbt. Jag har haft min iPad sedan i april och har inte kunnat läsa på den, även om jag försökt. Skärmen var inte bra, jag gillade inte upplevelsen, jag kunde inte läsa utomhus — skälen var många …continue reading

Metainformation II: Law produces metainformation

It is possible to think about law as a kind of metainformation. Law structures information, concepts and actions and describes consequences of an action assuming that it conforms to criteria set up. Law consists of a set of rules that describe how information should be treated, what it is and how it can be transmitted. Law thus produces metainformation in a very real sense. Take copyright. Copyright information is metainformation about how certain information may move in a market and under what conditions it can be shared, transmitted, stored…the legal status of a certain piece of information determines its use …continue reading

Metainformation I: Information about information

Senare i januari ska jag på en konferens med det fina namnet Global Leaders 2010 i Singapore. Ämnet är metainformation och arrangören, Viktor Mayer-Schönberger har redan signalerat att han tror att denna fråga kommer att bli en av de mest intressanta under 10-talet. Jag skall leda en workshop och litet plenarer och så, men framförallt ser jag fram mot diskussionerna. Som en föreberedelse har jag samlat litet tankar och anteckningar om metainformation som jag också publicerar här. De är på engelska. Metainformation is information about information. There is probably no single point where metainformation suddenly emerges, but we could imagine …continue reading

November andas på mina fönster

…förväntansfullt och ritar avgrunder i imman med sina naglar. Nu kommer det våta mörkret. Nu kommer drömlös sömn och kalla gatlyktors blinda stirrande. Och jag sätter mig framför skärmen, letar i musikbiblioteket, hittar till sist det gift som jag behöver för att leva. Canto IV, Radio Inferno, Andreas Ammer och FM Einheit. iTunes darrar litet, och dess genius säger med darrande stämma: Jag ler. Plockar fram Blood Meridian och bläddrar, inte utan viss ängslan, efter det efterlängtade stycket, det som måste läsas innan oktober löses upp i löv och morgonfrost. Plötsligt står han där i rummet med mig, domare Holden, …continue reading

Svar till Kolsjö: politiker och sociala medier

Magnus Kolsjö bemöter i sin blogg det gästinlägg som jag gjorde hos Mary X Jensen. I princip avfärdar han tanken på att det kan finnas något problematiskt i att makten och medierna smälter samman. Prefixet “sociala” betyder nämligen att vi blir mer jämlika, och därför finns ingen risk förbunden med makthavare som medieavsändare. Men exakt hur blir vi mer jämlika? Är det så att ministrar idag har mindre makt? Har medborgare verkligen ett större inflytande? Är det betydelselöst att varenda bloggstorm hitintills -från FRA till IPRED – misslyckats att stoppa de beslut som stormen gällt? Och en svårare fråga: om …continue reading