"Det svåraste är här att låta obestämdheten riktigt och oförfalskat komma till uttryck."

April 23, 2014

Author: nicklas

Recent Articles

Frågor I: Bokprojekt – om frågor

Jag har under sommaren påbörjat ett bokprojekt om frågor, om frågornas filosofi, historia och kultur. Det är ett ämne som sysselsatt mig länge och som jag verkligen är glad över att få skriva om. Projektet kommer att utmynna i en bok som belyser frågor och frågandet från en mängd olika perspektiv, och jag hoppas kunna ge regelbundna uppdateringar här på bloggen framöver allteftersom projektet framskrider. Om du har idéer, eller, um, frågor om projektet så kontakta mig gärna! En liten teaser på förlaget, Volante, finns här tillsammans med en författarbild där jag ser allvarlig ut.

Keynote på danska IGF

  I går hade jag förmånen att få vara en av keynotetalarna på det danska Internet Governance Forum. Jag talade om vad Internet är och hur det kanske har kommit till en punkt där vi måste utforma nya institutioner och ramverk för att inte bara bevara, utan utveckla nätet. Inga enkla saker, eller svar, men väldigt bra frågor och diskussion efteråt.

Amerikansk rättsfilosofi XII: Posner

Richard Posner är en av de rättsfilosofer som också praktiserar juridik. Som domare i en amerikansk överklagadedomstol författar han så gott som dagligen domar, och i anslutning till dessa skriver han också en mångfald av olika monografier i ämnen som sex, världens undergång, plagiat och om hur de intellektuella förstör samhället. Han driver en blogg tillsammans med nobelpristagaren Gary Becker och vill avskaffa den kanske heligaste av amerikanska juridiska kor – The Bluebook. Posners rättsfilosofi är en blandning av pragmatik och ekonomisk analys, och han står i kontakt med både Peirce, Holmes och i viss mån James i den amerikanska …continue reading

Amerikansk rättsfilosofi XI: Rawls och problemet med Fiat Lex

Det har blivit dags att lämna Rawls och gå vidare till nästa rättsfilosof. Som avslutning tänkte jag dela med mig av de reflektioner som jag noterat här och där när det gäller hans filosofi och texter. Jag tycker mycket om Rawls, om det ärliga in hans försök att hitta en metod för att urskilja det bästa möjliga rättssystemet bland alla möjliga rättssystem, men jag kan inte ansluta mig till de slutsatser han till syvende og sidst drar. Det främsta skälet till mitt tvivel är nog att hans syn på rätten är så statisk. När vi befinner oss i den ursprungliga …continue reading

Visualiseringar I: Regeringsförklaringarna 2011, 2012 och 2013 som tag cloud

2013 blev såhär:   Ja, inte helt lätt att se exakt var vi tar vägen, men intressant: Regering kommer och ska Sverige. Arbetsmarknaden. Arbete. Förtroende. 2012 hade vi följande bild:   Och 2011 såg det ut såhär:   En analys? Mja. Jag tror att det finns en axel ansvar-länder-arbetsmarknaden. Men också att Regeringen är väldigt, väldigt framträdande nu. Inte överraskande kanske. Förtroende och regeringen i en tid då syftet är att säkerställa att mycket av den politiska frågan handlar just om regeringsduglighet och förtroende är väl ett ganska bra val av ord.

Participating in the online symposium “Coding Freedom”

codingfreedom

I had the good fortune to be invited to participate in the online symposium on Gabriella Coleman’s excellent book Coding Freedom. My first post in the symposium was published yesterday: The title of the book, Coding Freedom, seems to imply that the hacker culture is positively correlated with the increase of freedom in our societies, but in fact it seems as a critical reader could argue the opposite is true. Are we more or less free today than we were at the beginning of the hacker revolution? It does really seem possible to argue that the rise of hacker culture …continue reading

Amerikansk rättsfilosofi X: Rawls och finansieringen av politiska partier

Låt oss ta en paus i läsandet av Rawls och fundera litet på hur han skulle kunna användas för att analysera en svensk politisk fråga: partifinansieringen. Hur närmar vi oss en sådan från ett Rawlskt perspektiv? Frågan tycks vara om vi, i den ursprungliga positionen, när vi utformar vårt sociala kontrakt, skulle kräva att partierna som institutioner var öppna med hur de finansierades, eller om vi skulle argumentera för att hålla partifinansieringen hemlig och anonym. En Rawlsian har flera möjliga ingångar i den problematiken. Den som kanske intresserar mig mest har att göra med det gemensamma förnuftet. I tidigare poster …continue reading