Kommenterat vilar

Kommenterat har varit med nu sedan 2001 i olika former och med olika ägare. Nu vilar bloggen ett tag.

Nicklas skriver på nicklaslundblad.se.

Joakim skriver på joakimlundblad.net.

Väl mött!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Taylor går igen i Almedalen

Under årets upplaga av Almedalsveckan var det tydligt att IT-debatten har krupit in under skinnet på samhällsdebatten, och frågan är inte längre ‘om?’ utan ‘hur?’. Inte minst märktes detta på finansdepartementets seminarium om e-förvaltning, men även om trenden i sig måste sägas vara positiv så tillför även den några mörka moln på den samlade svenska IT-politikens grådassiga himmel.

Just finansdepartementets seminarium lämnade jag med en märklig känsla av dejavu från någon företagsekonomikurs jag läste för några år sedan. I organisationsteorins bångstyriga ungdom trodde man mycket på styrda, kontrollerade och optimerade processer. En aldrig så god intention att effektivisera lade grunden för Scientific Management, eller Taylorismen som den också kom att kallas efter grundaren Fredrick Winslow Taylor. Taylorismen gjorde anspråk på att överföra tidigare framgångar från ingenjörskonsten till personalhanteringen på fabriksgolven.

Man räknade på olika arbetsmoment och tog fram optimala tider och rörelsemönster för att få en så effektiv produktion som möjligt med så korta ledtider som möjligt. Problemet ligger i taylorismens kärna, att Taylor försökte separera allt tankearbete från allt fysiskt arbete. Föga förvånande ledde taylorismen till ointresserad och oengagerad personal som närmast kände sig körda med av de strikta reglerna, och historien gav oss på gott och ont istället andra managementskolor och trender så som HR.

Intuitivt kan Taylorismen verka ligga förhållandevis väl i linje med Adam Smiths argument för arbetsdelning, men det finns en väsentlig skillnad, och den ligger i tolkandet av utförandet av en handling. Inkluderar utförandet beslutet om att utföra någonting, eller är det en rent maskinell uppgift som kan styras fullständigt utifrån? Freidrich Hayek belyser motsvarande scenario väl när han beskriver kunskap som en dynamisk del av marknaden.

Hayek menar att det som gör marknaden så fantastisk är att varje individ besitter individuell och delvis tyst kunskap som tillåter henne eller honom att agera utifrån sina förutsättningar på ett för henne eller honom optimalt vis. Sammantaget bildar dessa lokala optimala lösningar en oändligt kompetent marknad som gör avvägningar för såväl lokala fakta som personliga preferenser. På motsvarande vis kan man konstatera att Taylorismen gör intrång i avvägningen mellan uppgiften och dess utförande på ett vis som tränger undan och helt utelämnar utrymme för tyst kunskap och personliga preferenser.

Hur hänger då taylorismen ihop med den svenska IT-politiken i allmänhet, och eförvaltning i synnerhet? Jo, när vi diskuterar IT så befinenr vi oss i designade system, som per definition bara är så fria som vi gör dem (kod är lag). Således har optimeringsprocessen och effektiviseringen för många kommit att handla om att göra system som är anpassade efter hur den optimala medborgaren vill använda dem. När man talar om att släppa data fritt så talar man strikt om hur man utformar system som ska presentera den fria datan. Min käre bror använde sig under en presentation på tidigare nämnda seminarium ordnat av finansdepartementet av olika bilder av medborgaren – medborgaren som ideolog, entreprenör, riksrevisor och smatalspart. Till denna skara tror jag att vi inom kort för en god eförvaltning måste lägga ännu en kategori – medborgaren som tjänsteman. Det var inte från statligt håll som Citizen’s Intelligence Agency, CIA, utvecklades. Den riktigt fria eförvaltningen är den som inte bara tillgängliggör data, utan som även öppnar upp för medborgaren att delta i visualiseringen av datan. Detta är också ett genomgående behov inom andra delar av IT-politiken där man iallt högre grad försöker optimera definitionen av frihet genom att göra den snävare.

Posted in Ekonomi, Politik, Produktivitet, Teknik, Upphovsrätt, Visualisering | Tagged , , , , , | 1 Comment

Det tog inte ens tre månader…

Jag skrev ju det. Här.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Framtidens kategorier vet vi inget om, väl?

Någon gång under det att morgonkaffet gjorde sitt till för att väcka mig till liv imorse deltog jag i en diskussion om upphovsrätt och forskning, och jag slogs av någonting besynnerligt. Båda sidor – såväl upphovsrättslobbyister som upphovsrättsreformister – talar om framtiden på ett sätt som förutsätter att hela den befintliga marknaden ska ersättas eller utvecklas till en enda ny marknadslösning. Men varför antar vi att framtiden står att finna i en enda sammanhållen lösning? Vad är det som säger att marknaden inte kommer att segmenteras på ett sätt som innebär att olika segment finner radikalt olika jämviktslösningar att förlita sig på?

Om inte annat så är vår låsning vid att en affärsmodell måste ersättas av exakt en annan affärsmodell som ska omfatta samma innehåll och uppfylla samma randvillkor symptomatisk för vår oförmåga att diskutera framtiden. När samhället genomgår skiften måste vi förutom att diskutera hur vi ska förhålla oss till nya fenomen i framtiden även revidera hur nya och förändrade förutsättningar påverkar vad vi hittills tagit för givet. Det är på tiden att upphovsrättsfrågan får stiga åt sidan för immaterialrättsfrågan och att den i sin tur sedan får lämna över delar av uppmärksamheten till fördel för en helhetssyn på IT- och informationssamhällespolitik.

Vi saknar helt enkelt helikopterperspektiv som det ser ut nu.

Posted in Dagsnotering | Tagged , , , | Leave a comment

I Medierna i P1 i dag om tidningsdöden och Google

Man kan lyssna här. Bland de medverkande Peter Wolodarski och Bosse Svensson. Och jag fick vara med också. Intressant diskussion, bland annat om rättigheter och robots.txt. Jag tror jag glömde ett kolon i radion. Suck, jag var alltid en hopplös kodare.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Epokskifte

I samband med EU-valet gick sökvolymen för piratpartiet om sökvolymen för the pirate bay.


Ett epokskifte?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

En bild av ett val

Vad kan förklara piratpartiets resultat? En analys av sökningar ger åtminstone en ledtråd bland flera:

Notera spiken kring 17:e april, och hur den håller i sig in i maj för att sedan växa. En impuls från rättegången som sedan togs vara på av partiets valarbetare. Oerhört intressant, ur olika perspektiv.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Veckan som gick

Oj, vad det hände saker. Utanför berget av arbetsuppgifter lade jag märke till bland annat följande:

  • Jag undrar om andra enfrågepartier (som arbetarpartier och miljöpartier) på sin tid också bemöttes av de intressen som de ville hantera politiskt? Skrev oljebolagen om miljöpartiet att det såg konspirationer och sammansvärjningar? Skrev storföretagen om arbetarpartiet att det i själva verket inte hade någon legitimitet? Jag tror inte det, jag tror att den striden fördes nog mellan politiska partier, inte mellan partier och särintressena själva. När piratpartiet nu bemöts av antipiratbyrån, och inte av andra politiska partier är det ett symtom på något.
  • Svenskar fortsätter att ha oproportionerligt inflytande på dataspelscenen under E3. 
  • Donald Knuth (Algoritmernas Gud, för oss som känner till honom) tycker inte om mjukvarupatent
  • Posner noterar att skatt på läsk vore korkat
  • Att dödsstraffet inte kan dömas ut för planerade, politiska mord i USA. 
  • Sorgligt nog är Mars inte längre prioriterat mål för NASA. 
  • Akademiska labb stämmer varandra över patent på muterade möss. Och demonstrerar med all önskvärd tydlighet det bisarra i vissa patentsystem.

På jobbet? Google Wave/Squared och en hel hoper med andra saker.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Googles strategi för efter Lissabonprocessen

Jag har haft nöjet att skriva delar av vad Googles bidrag till det vi hoppas kommer efter Lissabonstrategin, som i dag dömdes ut av Reinfeldt & Borg.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Strömmen har gått i Sollentuna.

Det har varit strömlöst i snart en timme; Sollentuna Energis webbplats har gått ned, det går inte att ringa driftsinformationen. FAIL. Batteritiden blev plötsligt dyrbar. Intressant.

Posted in Uncategorized | Leave a comment